Myśliwstwo

Myśliwstwo - Opis

Myślistwo, inaczej łowiectwo to planowe i skoordynowane działania, których celem jest racjonalne gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Obejmuje hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie podczas polowań lub odłowów. Zajmują się nią myśliwi skupieni w kołach myśliwskich na terenie całego kraju. Bardzo często łowiectwo błędnie utożsamiane jest tylko i wyłącznie z polowaniem. Współczesne łowiectwo to gospodarka łowiecka.
Myślistwo, inaczej łowiectwo to planowe i skoordynowane działania, których celem jest racjonalne gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Obejmuje hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie podczas polowań lub odłowów. Zajmują się nią myśliwi skupieni w kołach myśliwskich na terenie całego kraju. Bardzo często łowiectwo błędnie utożsamiane jest tylko i wyłącznie z polowaniem. Współczesne łowiectwo to gospodarka łowiecka.

Myśliwstwo - Sklepy

Myśliwstwo - Miejsca

Myśliwstwo - Potrzebny sprzęt

Każdy myśliwy musi mieć odpowiednie akcesoria myśliwskie, dzięki którym polowanie będzie skuteczne i bezpieczne. Istnieją specjalne sklepy dla myśliwych. Oprócz broni i amunicji myśliwy potrzebuje ubrania myśliwskiego, odpornego na każde warunki atmosferyczne i wygodnego. Na strój powinny się składać m.in. wodoszczelne spodnie i kurtka, ciepły sweter lub polar myśliwski, rękawiczki, czapka lub kapelusz , bielizna termalna, peleryna przeciwdeszczowa i wygodne buty. Ważne akcesoria myśliwskie to lornetka myśliwska i noktowizor, plecak, pas na amunicję, nóż myśliwski. Można kupić także zegarki myśliwskie, kamery termowizyjne czy urządzenia ochrony słuchu i wzroku.
Każdy myśliwy musi mieć odpowiednie akcesoria myśliwskie, dzięki którym polowanie będzie skuteczne i bezpieczne. Istnieją specjalne sklepy dla myśliwych. Oprócz broni i amunicji myśliwy potrzebuje ubrania myśliwskiego, odpornego na każde warunki atmosferyczne i wygodnego. Na strój powinny się składać m.in. wodoszczelne spodnie i kurtka, ciepły sweter lub polar myśliwski, rękawiczki, czapka lub kapelusz , bielizna termalna, peleryna przeciwdeszczowa i wygodne buty. Ważne akcesoria myśliwskie to lornetka myśliwska i noktowizor, plecak, pas na amunicję, nóż myśliwski. Można kupić także zegarki myśliwskie, kamery termowizyjne czy urządzenia ochrony słuchu i wzroku.

Myśliwstwo - Kwalifikacje i kursy

Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z kołem łowieckim lub zarządem okręgowego PZŁ właściwymi dla miejsca zamieszkania i złożenie podania o przyjęcie na staż. Ze stażu zwolnione są osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne; posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej; strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata; cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie; osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Staż jest to dwunastomiesięczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje... Zobacz więcej
Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z kołem łowieckim lub zarządem okręgowego PZŁ właściwymi dla miejsca zamieszkania i złożenie podania o przyjęcie na staż. Ze stażu zwolnione są osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne; posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej; strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata; cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie; osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Staż jest to dwunastomiesięczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa i integruje się z członkami koła, bierze udział w działalności koła, budowie urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, polowaniach w charakterze naganiacza lub obserwatora itp. Po pozytywnym ukończeniu stażu, zarząd koła wystawia zaświadczenie o ukończeniu stażu, który daje nam możliwość przystąpienia do kursu dla nowo wstępujących, zakończonego egzaminem. Po zdaniu egzaminu składa się deklarację członkowską i wpłaca wpisowe zarządowi okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania i podjęciu uchwały przez właściwy zarząd okręgowy zostaje się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Myśliwstwo - Kluby i organizacje

W Polsce jedyną, jak dotąd, organizacją skupiającą wszystkich myśliwych jest Polski Związek Łowiecki (PZŁ) istniejący od 1923 roku. Działa on w oparciu o ustawę Prawo Łowieckie i jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Podlegają mu koła myśliwskie.

Źródło: Biolog.pl
W Polsce jedyną, jak dotąd, organizacją skupiającą wszystkich myśliwych jest Polski Związek Łowiecki (PZŁ) istniejący od 1923 roku. Działa on w oparciu o ustawę Prawo Łowieckie i jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Podlegają mu koła myśliwskie.

Źródło: Biolog.pl

Polecamy

Nie znaleziono wyników.
Innowacyjna Gospodarka efrr

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.