Zakładka NUMERACJA

Zakładka NUMERACJA umożliwia podjęcie decyzji dotyczących numeracji dokumentów wystawianych przez system. DOKUMENTY Przełącznik o dwóch pozycjach ułatwiający podjęcie decyzji o łącznej lub rozdzielnej numeracji faktur VAT i rachunków uproszczonych związanych z danym magazynem. Chodzi tu zarówno o dokumenty opisujące sprzedaż, jak i zakup. LUKI W NUMERACJI Przełącznik o trzech pozycjach, który umożliwia wydanie systemowi odpowiedniej komendy dotyczącej reagowania na brak ciągłości w numerowaniu dokumentów: NIE WYPEŁNIAJ System będzie pozostawiał ewentualne luki w numeracji.
WYPEŁNIAJ W OBRĘBIE DNIA System będzie automatycznie wypełniał wszelkie luki w numeracji dokumentów pochodzących z tego samego dnia. WYPEŁNIAJ BEZ WZGLĘDU NA DATĘ System będzie wypełniał wszelkie luki w numeracji, ignorując przy tym daty dokumentów (może to doprowadzić do sytuacji, że na dokumencie np. o numerze 27 będzie widniała data późniejsza od tej, która jest wpisana na dokumencie nr 28). Automatyczne wypełnianie luk będzie polegało na podpowiadaniu przez system w chwili wystawiania dokumentu takiego numeru, który wypełni lukę Kfi w numeracji. Użytkownik może nie zgodzić się oczywiście na tę propozycję.