Moduł KOMUNIKACJA jest odpowiedzialny za przesyłanie i odbieranie danych

One stanowią część bazy danych programu. Możliwa jest komunikacja pomiędzy systemami firmy InsERT (komunikacja pomiędzy: Subiektem 4 dla DOS a Subiektem dla Windows; różnymi Subiektami, Subiektem a Rachmistrzem lub Subiektem a Rewizorem), a także pomiędzy innymi systemami. Użytkownicy Subiekta 4 znają tę funkcję jako funkcję służącą przede wszystkim do wymiany danych pomiędzy różnymi firmami. Moduł KOMUNIKACJA w pakiecie firmy InsERT, po uwzględnieniu sugestii użytkowników Subiekta 4, pozwala na jeszcze więcej możliwości. Został zaprojektowany przede wszystkim po to, aby umożliwić wymianę danych pomiędzy oddziałami firmy, jej filiami, a także z biurami rachunkowymi. Oczywiście w dalszym ciągu możliwa jest wymiana danych pomiędzy różnymi firmami.
KOMUNIKACJA w pakiecie firmy InsERT jest funkcją zautomatyzowaną, nie wymaga od użytkownika żmudnego ustalania szczegółowych parametrów. Istnieją dwie możliwości pracy z tym modułem: komunikacja z wykorzystaniem schematów komunikacji (wykonuje się ją w sytuacji, gdy za pomocą funkcji KOMUNIKACJA dane przesyłane są często i jest ich wiele);
-> komunikacja wykonywana bez schematów (wykonuje się ją w sytuacji, gdy funkcja ta używana jest rzadko).