Karta tunelowania teredo firmy microsoft

Aby wystawić wezwanie do zapłaty, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję WEZWANIE DO ZAPŁATY lub z paska narzędzi wybrać klawisz |gj. Wpisać odpowiednie dane do okna dialogowego WEZWANIE DO ZAPŁATY. Okno WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA Funkcja WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA pozwala na zaprezentowanie informacji dotyczących […]