WIELE DAWNYCH UMIEJĘTNOŚCI

Przetrwało wiele daw­nych umiejętności, powstały nowe formy, które zaowo­cują technologią rewolucji przemysłowej. W później­szych wiekach średnich Europa . Zachodnia zajęła się rozwojem maszyn oraz nieożywionych źródeł siły, któ­re Grecja i Rzym w zasadzie ignorowały. Najważniejszym wynalazkiem był zegar, ciężarkowy. Świat starożytny zadowalał się zegarem słonecznym i prostym zegarem wodnym. Tacy mechanicy starożyt­ności, jak Heron z Aleksandrii, a później Arabowie, opisali lub . budowali bardziej złożone mechanizmy po­ruszane wodą. Istnieje legenda, że kalif Harun al Ra- szyd w 807 roku posłał Karolowi Wielkiemu mecha­nizm, który nie tylko mógł wskazywać godzinę, ale także uruchamiał sekwencję dzwonków i poruszał jeźdźcami.