Samsung ue40h5500 opinie

Zakładka ta jest dostępna tylko w sytuacji, kiedy użytkownik korzysta jednocześnie z programu Rewizor dla Windows. WYBÓR SPOSOBU DEKRETOWANIA DOKUMENTU Przełącznik ten posiada następujące pozycje: DEKRETACJA PROSTA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane zostaną wpisane ręcznie. Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika uaktywni część […]