Tablet z biedronki mytab 10

Aby rozliczyć zobowiązania zbiorczo, należy: Z CENTRALI wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela. Z menu ZOBOWIĄZANIE wybrać opcję ROZLICZ ZBIORCZO. Wpisać potrzebne dane do okna dialogowego ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ. Okno WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA Funkcja WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA pozwala na zaprezentowanie informacji dotyczących wierzyciela związanego z wybranym […]