POGLĄD NA ŚWIAT

W tym samym czasie Galileusz doszedł do przekonania, że księga natury została napisana językiem matematyki, a pod koniec wieku Newton, łącząc wszystkie zjawiska w swej ma­tematycznej teorii grawitacji, przekonywająco pokazał, że ziemskie i niebieskie obiekty podlegają tym samym prawom dynamiki. Wszystkie te osiągnięcia byłyby nie do pomyślenia , w kulturze nie znającej zegarów. Zegar uczynił oczywistym taki pogląd na świat, któ­ry od wieków milcząco podtrzymywało ortodoksyjne chrześcijaństwo. A. N. Whitehead dawno temu wyka­zał, że Kościół w istocie pobudzał rozwój nauki nowo­czesnej, utrzymując, że świat jest uporządkowanym tworem boskim, dostępnym rozumowi ludzkiemu: „Każdy szczegół (przyrody) jest kontrolowany i upo­rządkowany: badanie natury może przynieść tylko usprawiedliwienie wiary w racjonalność” (Science and łhe Modem World, 12).