Okno RABAT

NAZWA Wprowadzając nazwę rabatu, należy pamiętać, by była ona jasna zrozumiała dla wszystkich osób obsługujących system. Np.: podstawowy, dystrybutorski, dla stałych klientów. RODZAJ Selektor pozwalający określić rodzaj rabatu. Może być on udzielany: od ceny lub wartości pozycji wprowadzonej do specyfikacji towarowej dokumentu handlowego lub od wartości dokumentu. Rabaty od ceny lub wartości pozycji mają zastosowanie w wypadku poszczególnych pozycji specyfikacji towarowej dokumentu – tam właśnie możliwe jest wybranie takiego rabatu. (Zob. rozdz. „Moduły obsługi dokumentów. Specyfikacja towarowa”.) Rabaty od wartości dokumentu dotyczą całego dokumentu i są udostępniane przez selektor RABAT. Należy przypomnieć, że, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielenie rabatu od wartości dokumentu oznacza przeliczenie tego rabatu na poszczególne pozycje dokumentu – na wszystkie sprzedawane towary i usługi. WYSOKOŚĆ To pole pomaga ustalić wielkość rabatu. Możliwe jest wprowadzenie wartości ujemnej. W takiej sytuacji rabat będzie traktowany jako specyficzna marża, np. karna. Selektor (dostępny tylko dla rabatów od ceny lub wartości pozycji) pomaga tu określić, czy rabat będzie liczony od ceny czy wartości pozycji.