Tworzenie zestawień w formie zapytań języka SQL

Pod moduł WŁASNE (SQL) modułu MENEDŻER ZESTAWIEŃ umożliwia utworzenie wielu własnych zestawień w formie zapytań języka SQL. Zapytania te są wykonywane w momencie uruchamiania wybranego zestawienia – zapytania, a wyniki prezentowane w formie tabeli, którą można drukować i/lub skopiować do schowka. Standardowe parametry, jakie można wykorzystać w zapytaniu SQL, to: magazyn – magazyn wybrany na ekranie z parametrami dla zestawienia, okres_od i okres_do – początek i koniec okresu wybranego na ekranie z parametrami dla zestawienia. Przykładowe zapytanie wybierające wszystkie towary z kartoteki towarów porządkujące towary wg nazwy: SELECT tw_Nazwa as Nazwa, tw_Kod as Symbol FROM Sb_Towar ORDER BY tw_Nazwa; Aby było możliwe skonstruowanie zapytania w języku SQL, konieczna jest znajomość struktury bazy danych. Struktura bazy danych może być przeglądana po otwarciu przez użytkownika bazy danych za pomocą programu MS Access zgodnie z opisem w rozdziale „Otwarcie bazy danych podmiotu za pomocą programu MS Access”.