CORAZ WIĘKSZE MARZENIA

Bab­bage zaczął marzyć o czymś nieporównanie większym:o   Maszynie Analitycznej, o komputerze mechanicz­nym, który mógłby być programowany dla wszystkich rodzajów problemów matematycznych. Skonstruowa­no tylko części tej maszyny, gdyż w jego czasach obróbka maszynowa nie pozwalała osiągnąć niezbęd­nej dokładności. Projekt Babbage’a był zbyt skompli­kowany; usiłował on stworzyć maszynę logiczną o wiel­kiej dokładności — bez budowy serii prototypów, jak by to zrobili nowocześni projektanci. Niemniej, Babbage i jego pomocnicy, wśród nich hrabina Lovelace, córka Byrona, byli genialnymi wiz­jonerami. W ich pracach często znajdujemy przebłyski spojrzenia o wiek wyprzedzającego ich czasy.