Zakładka SPRZEDAŻ

RABAT PRZY SPRZEDAŻY Lista umożliwiająca wybranie rabatu zdefiniowanego wcześniej na poziomie pod modułu administracyjnego RABATY. Istnieje też możliwość dopisania z tego poziomu nowego rabatu – wystarczy kliknąć na polu. ZWROTNE OPAKOWANIE TOWARU Z tego pola, przez kliknięcie na oznaczeniu, można uruchomić listę opakowań zwrotnych, a następnie wybrać z niej to opakowanie, z którym dany towar jest sprzedawany. Dostępna jest tu wyszukiwarka InsTYNKT (opis w rozdziale „Typowe mechanizmy”). W ten sposób wypisując dokument sprzedaży wystarczy umieścić w specyfikacji towarowej pewien towar, a jego opakowanie system dopisze automatycznie. OBJĘTOŚĆ W pole to można wprowadzić informację o kubaturze towaru w danej jednostce miary (jednostkę wybiera się z listy), np. 1 m3 dla kartonu. Może mieć to znaczenie np. dla zaplanowania transportu towaru. Sumaryczna objętość towarów może być drukowana na wystawianych w programie dokumentach. DLA URZĄDZEŃ FISKALNYCH: NAZWA TOWARU Ponieważ urządzenia fiskalne mogą się posługiwać inną nazwą towaru, można wprowadzić ją w nieco innej postaci, np. jako skrót. KOD KRESKOWY Urządzenia fiskalne identyfikują towar po kodzie kreskowym. Kod ten można odczytać i wprowadzić w to pole przy użyciu czytnika. OTWARTA CENA W KASIE FISKALNEJ Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że w momencie sprzedaży kasjer może sam wprowadzić cenę towaru – cena zaprogramowana w kasie będzie w takiej sytuacji ignorowana.