UCIELEŚNIONY SYMBOL: MATEMATYKA W KOMPUTERZE

W dwudziestym wieku pęd ku szybkości i efektywno­ści objął tak matematykę, jak i wiele innych sfer na­szej kultury. Bezpośrednimi poprzednikami komputera cyfrowego są kalkulatory elektromechaniczne; już one były dużo szybsze w działaniu niż ludzie. Dążenie nau­kowców oraz wojskowych do uzyskiwania jeszcze szyb­szych obliczeń doprowadziło do powstania w pełni ele­ktronicznych komputerów. Pierwszym zadaniem kom­putera elektronicznego ENIAC w Los Alamos było przyspieszenie obliczeń matematycznych dla progra­mu budowy bomby atomowej. Naukowcy nadal szu­kają większej mocy obliczeniowej dla coraz bardziej ambitnych zadań obliczeniowych. Ich wymagania sta­le dopingują inżynierów do doskonalenia „pożeraczy liczb” albo superkomputerów, jak nazywane są najdo­skonalsze i najszybsze maszyny.