Zakładka STANDARDOWA FORMA

Zakładka PARAMETRY umożliwia określenie tych parametrów, które będą wykorzystywane podczas przeprowadzania transakcji kupno – sprzedaż. RABAT PRZY SPRZEDAŻY Z selektora można wybrać odpowiedni rabat stosowany przy sprzedaży, np. upust dystrybutorski, upust 10%. Można również dodać dowolnie określony rabat, przyciskając klawisz ,,I” wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe RABAT z pod modułu administracyjnego RABATY, który odpowiada za gromadzenie takich informacji. STANDARDOWA FORMA PŁATNOŚCI Z dostępnego selektora można wybrać odpowiednią formę płatności stosowaną przy sprzedaży, np. gotówka, czek, przelew. Można również dodać formę płatności, przyciskając klawisz a wówczas program wyświetli okno dialogowe FORMA PŁATNOŚCI pochodzące z pod modułu administracyjnego FORMY PŁATNOŚCI, gdzie gromadzi się takie zapisy. STANDARDOWY POZIOM CEN PRZY SPRZEDAŻY Z selektora można wybrać rodzaj ceny, która będzie podpowiadana przy wystawianiu dla danego kontrahenta dokumentu sprzedaży, np. detaliczną, hurtową. Można również samodzielnie określić cenę przy sprzedaży, naciskając klawisz [i*J. Wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe POZIOM CEN SPRZEDAŻY. Informacje o stosowanych poziomach cen są przechowywane na poziomie podmodułu administracyjnego TOWARY I USŁUGI (zakładka SŁOWNIKI).