Zakładka GRUPY

W zakładce GRUPY są prezentowane wszystkie te grupy kontrahentów, które użytkownik stworzył na poziomie modułu ADMINISTRACJA – GRUPY. GRUPY KONTRAHENTÓW W tej części zakładki są wyświetlane nazwy tych grup, które zostały zdefiniowane na poziomie modułu ADMINISTARCJA – GRUPY i do których mogą należeć poszczególni kontrahenci. Mogą to być grupy, np. dystrybutorzy, klienci, stali klienci, spółki cywilne, dostawcy butów, odbiorcy marynarek, odbiorcy zagraniczni. Korzystając z klawiszy kontrolnych, można zadecydować o tym, do jakiej grupy lub grup dany kontrahent może należeć: Za pomocą tego klawisza można przenieść nazwę grupy znajdującą się w części GRUPY KONTRAHENTÓW do części GRUPY, DO KTÓRYCH. Za pomocą tego klawisza można przenieść całą zawartość części GRUPY KONTRAHENTÓW do części GRUPY, DO KTÓRYCH. Za pomocą tego klawisza można przenieść nazwę grupy znajdującą się w części GRUPY, DO KTÓRYCH… do części GRUPY KONTRAHENTÓW. Nazwę grupy można przenieść wtedy, gdy ustawiono na niej klawisz kursora i została ona podświetlona. Za pomocą tego klawisza można przenieść całą zawartość części GRUPY, DO KTÓRYCH… do części GRUPY KONTRAHENTÓW. Nazwę grupy można przenieść wtedy, gdy ustawiono na niej klawisz kursora i została ona podświetlona. GRUPY, DO KTÓRYCH NALEŻY KONTRAHENT W tej części można zamieścić tylko te grupy, do których należy dany kontrahent. Jeden kontrahent może należeć do jednej lub do kilku grup. W ten sposób użytkownik uzyskuje szersze możliwości klasyfikacji partnerów handlowych, co pozwala np. na tworzenie zestawień pełniej prezentujących intersujące go dane.  Ten klawisz uruchamia okno dialogowe GRUPA, do którego można wprowadzić nazwę nowej grupy kontrahentów.