Zakładka NAZWA I KSZTAŁT

Pierwsze pole zakładki NAZWA I KSZTAŁT to pole podglądu pozwalające na bieżąco obserwować, jak wprowadzane ustalenia zmieniają wygląd projektowanego arkusza. Kursor w polu podglądu przybiera postać O.. Lewy przycisk myszy powoduje zmianę podglądu – prezentowany jest cały arkusz albo jego narożny fragment z nalepką. Użytkownik może tu dobrać odpowiednie wartości parametrów wpływających na kształt szablonu. NAZWA SZABLONU Nazwa szablonu powinna uwzględniać jego charakterystyczne cechy. Dzięki temu łatwiejsze będzie późniejsze rozróżnienie i wybranie spośród wielu szablonów tego właściwego. FORMAT ARKUSZA Selektor, który pozwala wybrać: jeden z gotowych formatów (najpopularniejsze typy naklejek dostępne w sklepach) lub  zapis „format użytkownika”, który uprawnia do podania własnych ustaleń dotyczących formatu (wprowadzanie tych ustaleń umożliwiają przesuwa- ki umieszczone pod omawianym selektorem). ARKUSZ Dostępne tu przesuwaki pozwalają ustalić wysokość i szerokość arkusza w sytuacji, kiedy użytkownik samodzielnie definiuje jego format. NAKLEJKA Przesuwaki umożliwiające określenie wysokości oraz szerokości naklejek arkusza. MARGINESY Przesuwaki ułatwiające ustalenie wielkości marginesu górnego (odstępu między górną krawędzią pierwszego poziomego rzędu nalepek a brzegiem arkusza) oraz marginesu bocznego (odstępu między krawędzią pionowego rzędu naklejek a brzegiem arkusza). Wielkość marginesu dolnego jest wyliczana automatycznie na podstawie pozostałych danych wprowadzanych przez użytkownika.
ODSTĘPY Przesuwaki, za pomocą których można łatwo ustalić odległość pomiędzy naklejkami w pionie i w poziomie. LICZBA NAKLEJEK Przesuwaki, za pomocą których można ustalić, ile naklejek zmieści się na arkuszu w poziomie oraz w pionie.