Silentiumpc fortis 2 xe1226

W tym oknie dialogowym znajduje się tabela prezentująca schematy importu stworzone dla dokumentów kasowych i bankowych (nowy schemat można wprowadzić do programu za pomocą modułu SCHEMATY IMPORTU). Z tabeli można odczytać nazwę schematu, typ zaimportowanych dokumentów, sposób, w jaki został przeprowadzony import oraz kategorię dokumentów. Aby wybrać schemat importu, według którego zostanie przeprowadzona dekretacja, należy wskazać go lewym klawiszem myszki lub klawiszem ze strzałką, a następnie nacisnąć klawisz ,,w” i ,,J”

Jak rozliczyć zobowiązanie?


Aby rozliczyć zobowiązanie, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie. Z menu ZOBOWIĄZANIE wybrać opcję ROZLICZ
lub z paska narzędzi wybrać klawisz JDj. Wprowadzić potrzebne informacje do okna dialogowego ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ.