Moduł ADMINISTRACJA zawiera wiele podmodułów

Umożliwiają użytkownikowi ustawienie różnych parametrów rządzących pracą programu oraz wprowadzenie do systemu standardowych danych, które będą podpowiadane na poziomie głównych modułów. Główne okno modułu prezentuje podmoduły wchodzące w skład ADMINISTRACJI. Dwukrotne kliknięcie na nazwie lub ikonie podmodułu powoduje jego uruchomienie. Moduł ADMINISTRACJA jest wspólny dla wszystkich programów z pakietu firmy InsERT. (Należy przypomnieć, że na pakiet składają się programy: Subiekt dla Windows, Rewizor dla Windows, Rachmistrz dla Windows.) Tym samym większos’ć podmodułów także jest wspólna, np. KONTRAHENCI, PERSONEL. Jednak liczba i rodzaj dostępnych tu pod modułów administracyjnych może się zmieniać, jeżeli użytkownik zainstaluje nowy program – jeden ze składników pakietu, z którym wiążą się specyficzne podmoduły administracyjne.