WZÓR WYDRUKU DOKUMENTU

ADRES E-MAIL Adres poczty elektronicznej kontrahenta. Wybranie przycisku znajdującego się po prawej stronie wywoła program obsługi poczty internetowej. Wysłanie wiadomości internetowej do wskazanego kontrahenta jest możliwe tylko w wypadku, gdy użytkownik ma zainstalowany program obsługi poczty internetowej. Z selektora można wybrać odpowiedni dla kontrahenta wzór dokumentu. Zawartość tego selektora dotyczy tych wydruków dokumentów, na których będzie się pojawiało nazwisko kontrahenta. Jeżeli w dokumencie pojawi się nazwisko kontrahenta, dla którego w tej rubryce wybrano odpowiedni wzór dokumentu, wówczas standardowym wzorem dokumentu nie będzie ten, który standardowo jest zdefiniowany w pod module administracyjnym WYDRUKI, tylko ten wybrany w tym miejscu.W selektorze WZÓR WYDRUKU DOKUMENTU są umieszczane te wzorce wydruków, na których może wystąpić imię i nazwisko kontrahenta (np. wzorce: faktur zakupu, faktur sprzedaży, korekty sprzedaży). Nie występują w nim nazwy tych wzorców, w których dane kontrahenta nie mogą być uwzględniane (dotyczy to na przykład paragonów).