Zakładka SŁOWNIKI

Zakładka SŁOWNIKI jest przeznaczona do przechowywania wiadomości na temat rachunków bankowych kontrahenta oraz przechowywania wiadomości o odbiorcach towarów. RACHUNKI BANKOWE Ta część zakładki jest przeznaczona na zarządzanie rachunkami bankowymi kontrahenta. Funkcja ta jest wykorzystywana do wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych z kontrahentem, a w szczególności do rozliczeń należności i zobowiązań. Uruchamia okno edycyjne RACHUNEK BANKOWY, które umożliwi dodanie danych rachunku bankowego. Uruchamia okno edycyjne RACHUNEK BANKOWY, które umożliwi poprawienie danych rachunku bankowego. Usuń. Usuwa dane rachunku bankowego. ODBIORCY TOWARU Przechowuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące odbiorców towarów od kontrahenta. Rubryka jest wyposażona w trzy klawisze: Uruchamia okno dialogowe ODBIORCA, które umożliwi dodanie danych odbiorcy towaru. Uruchamia okno dialogowe ODBIORCA, które umożliwi dodanie danych odbiorcy towaru. Usuwa dane odbiorcy towaru.