Plikostrada płacić czy nie

Odpowiada za przeglądanie i rozliczanie zobowiązań finansowych wobec różnych kontrahentów. Zobowiązania oraz spłaty zobowiązań mogą być tworzone w sposób automatyczny lub ręczny. Zobowiązania tworzone są automatycznie, jeżeli w Subiekcie wystawione zostały dokumenty zakupu, które miały odroczony termin płatności (wartość w polu POZOSTAŁO jest większa od 0), a w Rewizorze tworzone są dekrety księgowe generujące rozrachunki. Samodzielne wprowadzenie zapisu […]