Hipstex tk po angielsku

W tej tabeli znajdują się kolumny zawierające informacje dotyczące wybranych do rozliczenia należności: datę wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę należności, kwotę, której jeszcze nie spłacono. Ostatnią kolumną w tej tabeli jest kolumna wpłata, w której użytkownik może wpisać kwoty ręcznie lub kwoty te zostaną wprowadzone automatycznie po naciśnięciu omówionego powyżej klawisza 1. Gdy którakolwiek […]