Hipstex tk po angielsku

W tej tabeli znajdują się kolumny zawierające informacje dotyczące wybranych do rozliczenia należności: datę wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę należności, kwotę, której jeszcze nie spłacono. Ostatnią kolumną w tej tabeli jest kolumna wpłata, w której użytkownik może wpisać kwoty ręcznie lub kwoty te zostaną wprowadzone automatycznie po naciśnięciu omówionego powyżej klawisza 1. Gdy którakolwiek należność zostanie rozliczona w całości, pojawi się przy niej znaczek Jeśli należność nie jest rozliczona w całości, znaczek ten jest wyszarzony. Aby rozliczyć zbiorczo kilka należności, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać funkcję FINANSE moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, opcję ROZLICZ ZBIORCZO. Wpisać dane do okna dialogowego ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI.