Kategorie dokumentów

Użytkownik ma możliwość przypisywania dokumentów do określonych przez siebie kategorii. Kategoria dokumentu to jednostka klasyfikacyjna, dzięki której wyróżnia się grupy dokumentów cechujących się pewnym podobieństwem. Kategorie mogą być np. stosowane po to, by ułatwić pracę księgowego lub magazyniera. Pod moduł KATEGORIE DOKUMENTÓW pozwala wprowadzić do systemu ich opis. Operacje wykonywane w tym pod module: tworzenie nowej kategorii, poprawianie kategorii, usuwanie kategorii.
Przeprowadzenie tych operacji umożliwiają odpowiednie klawisze edycyjne dostępne z poziomu głównego okna pod modułu, zawierającego tabelę informującą o opisanych do tej pory kategoriach: Dodaj Popraw Pozwala dopisać nową kategorię, uruchamia okno edycyjne KATEGORIA.Umożliwia poprawienie wybranej z tabeli kategorii, uruchamia okno edycyjne KATEGORIA. Pozwala usunąć wskazaną w tabeli kategorię.