ZBIÓR PROGRAMÓW

Software, oprogramowanie, to zbiór programów, które ożywiają sprzęt. Software jest soft, miękkie, właśnie i    dlatego, że może być ono łatwo zmieniane. Urządzenia systemu pozostają na ogół te same, lecz komputer za­wsze jest przygotowany do przyjęcia zakodowanej wer­sji nowych pomysłów programistycznych. Każdy pro­gram jest przepisem obliczeń, sekwencją rozkazów możliwych do wykonania przez komputer cyfrowy Sło­wo „program” bywa czasami używane wymiennie ze słowem „algorytm”. Dokładniej, algorytm jest logicz­ną ideą ukrytą w programie, strategią rozwiązywania problemu. Tę strategię można zapisać po angielsku, po polsku, w symbolach matematycznych albo w znanych językach programowania, takich jak FORTRAN czy PASCAL. Sama forma reprezentacji nie jest ważna, jak długo strategia jest procedurą, którą może wyko­nać komputer.