Utalentowany pan ripley cda

Aby rozliczyć zobowiązania przez skojarzenie, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE moduł ZOBOWIĄZANIA. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela. Z menu ZOBOWIĄZANIE wybrać opcję ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE. lub z paska narzędzi wybrać klawisz. Wprowadzić odpowiednie dane do wyświetlonego okna dialogowego ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE (jego opis znajduje się w rozdziale „Należności”).

Jak usunąć wprowadzone zobowiązanie?

Aby usunąć wprowadzone zobowiązanie, należy: Z programu Rerwizor lub Subiekt wybrać moduł ZOBOWIĄZANIA. Z paska menu wybrać funkcję ZOBOWIĄZANIE, z niej opcję USUŃ.
W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela. Program wyświetli wówczas pytanie, czy użytkownik na pewno chce usunąć wskazane zobowiązanie. Jeśli tak ma się stać, należy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Moduł KONTRAHENCI służy do zarządzania całą kartoteką kontrahentów. Z kartoteki tej mogą korzystać użytkownicy: Subiekta dla Windows – systemu sprzedaży, Rewizora dla Windows – systemu finansowo-księgowego oraz Rachmistrza dla Windows komputerowej księgi przychodów i rozchodów. Program potrafi stworzyć jedną wielką kartotekę dotyczącą wszystkich lat działalności danej firmy. Z jej danych można korzystać w każdym momencie pracy programu oraz z poziomu wielu jego modułów. W kartotece kontrahentów są przechowywane wszystkie informacje o kontaktach, jakie firma utrzymuje z partnerami handlowymi. Podstawową możliwością modułu KONTRAHENCI jest wprowadzanie danych dowolnej liczby kontrahentów, polskich i zagranicznych, zarówno dostawców, jak i odbiorców. Wszelkie operacje można wykonywać, korzystając z: paska menu, paska narzędzi.