PRZECENIANIE ZNACZENIA

W siedemnastym stuleciu holenderski naukowiec Christian Huygens zbudował zegar regulowany wahadłem, który okazał się znacznie dokładniejszy. Zegar mocno się już wów­czas zakorzenił w europejskim sposobie myślenia jako sztuczny model cyklicznych procesów przyrodniczych i stał się prototypem mechanizacji różnorodnych za­dań, poprzednio wykonywanych ręcznie. Lewis Mumford przypomina, że nie można przecenić znaczenia zegara ciężarkowego: „Zegar właśnie, a nie maszyna parowa, jest kluczowym mechanizmem no­woczesnej ery przemysłowej. W każdej fazie jej roz­woju zegar odgrywał wybitną rolę i był typowym symbolem maszyny. I nawet dziś żadna maszyna nie jest tak wszechobecna.