TOWARY I USŁUGI

W kartotece towarów i usług przechowywane są wszystkie ważne informacje o sprzedawanych: towarach, usługach, kompletach, opakowaniach zwrotnych. Komplet to połączenie w odrębną całość pewnej liczby elementów, np. innych towarów lub towarów i usługi. Opisany komplet jest traktowany jako oddzielny towar. Kompletem może być np. zestaw kosmetyków, żaluzje i ich zamontowanie (towar połączony z usługą). Opakowanie zwrotne to, w rozumieniu Subiekta, także towar. Towar, który jest sprzedawany łącznie z innym towarem i ma wszystkie cechy zwykłych produktów – nazwę, cenę, kod itd., ale z tym wyjątkiem, że przy jego sprzedaży nie jest naliczany podatek VAT. Najczęściej stosowanym opakowaniem zwrotnym jest butelka, ale dla importera opakowaniem zwrotnym może być np. kontener. Główne okno modułu zawiera tabelę, która może prezentować dane wszystkich elementów z kartoteki, tylko towarów, tylko usług, tylko kompletów lub tylko opakowań zwrotnych. Wszystko zależy od wyboru trybu pracy dokonanego przez użytkownika w menu WIDOK lub za pomocą odpowiednich przycisków z paska narzędzi.