PROCEDURALNE TECHNIKI

„Powiedz mi coś użytecznego o liczbach 6 i 8” nie jest algorytmem. „Dodaj 6 do 8, podziel su­mę przez 2 i podaj iloraz” jest algorytmem, ponieważ może zostać przetłumaczone na odpowiedni język pro­gramowania i wykonane przez maszynę. Czy są problemy, które nie poddają się procedural­nym technikom Turinga i von Neumanna? Jakie są granice logiki stanu i symbolu, pobrania i wykonania? Człowiek Turinga skłonny jest włączać znaczącą część ludzkiej aktywności intelektualnej do sfery programo­wania, skłonny jest odczuwać, że najbardziej zawiłe problemy intelektualne, jakie ludzie napotykają, staną się kiedyś dostępne obliczeniom. Jeśli Turing ma rację w odniesieniu do sztucznej inteligencji, to w roku 2000 „Powiedz mi coś użytecznego o liczbach 6 i 8” będzie algorytmem. Ale zacznijmy od zbadania tego, czego już dzisiaj komputer może dokonać, rozpoczynając od sfery matematyki.