WYMAGANIA NOWEJ METODY

Lewis Mumford wskazywał: i,Wymaganiom nowej me­tody naukowej i nowym poglądom odpowiadały jedy­nie mechanizmy, one bowiem tylko czyniły zadość definicji «rzeczywistości», i to o wiele doskonalej niż żywe organizmy. Z’chwilą gdy ten mechaniczny obraz  świata został ukonstytuowany, mechanizmy mogły prosperować, mnożyć się i dominować nad ludzką  egzystencją” (Technika, i cywilizacja, s. 38).Technolodzy poszukując nowych źródeł energii i mechanizacji technik także myśleli w kategoriach _ abstrakcyjnych. Ich maszyny odchodziły coraz dalej od   skali dostępnej człowiekowi, a oni mierzyli ich ewołucję w sztucznych jednostkach, takich jak konie mechaniczne czy waty. Jednostki te także zależały od   abstrakcyjnego pojęcia czasu, inspirowanego przez zegar mechaniczny. Matematyk badający właściwości  ciągów nieskończonych i inżynier projektujący coraz potężniejsze maszyny są wyrazicielami tego samego  ducha.