Samsung grand rl58gpemh

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie bankowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy 3 lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza ¿¡. Datę można również wpisać ręcznie. RACHUNEK BANKOWY PODMIOTU W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych, który można wprowadzić do pamięci systemu w pod module RACHUNKI BANKOWE, […]