PROJEKT PROGRAMU

Projekt bowiem jest już progra­mem, napisanym w odpowiednim języku, takim jak PASCAL, programista musi więc jedynie wprowadzić do komputera program, aby jego maszyna została zbu­dowana. Co więcej, skoro sam program jest po prostu serią cyfr dwójkowych, komputer można zaprogramo­wać do pisania własnych programów. W maszynie pa­rowej odpowiednim procesem byłoby wrzucenie do pieca razem z węglem trybów, w nadziei że silnik sam wyprodukuje nową maszynę. Jako technologia definiująca i podstawowa metafora technologiczna komputer zastępuje w naszych czasach zegar i maszynę parową. Dzieje się tak głównie dla­tego, że jak żaden inny wcześniejszy mechanizm, po­trafi odzwierciedlać wszechstronność ludzkiego umy­słu.