Zakładka KOLUMNY i Formy płatności

Zakładka udostępnia standardowe mechanizmy projektowania zawartości tabel. Pierwszy mechanizm dotyczy głównej tabeli modułu obsługującego dany typ dokumentu. Drugi tabeli specyfikacji towarowej wyświetlanej w chwili wystawiania dokumentu. System umożliwia szczegółowe opisanie wszystkich stosowanych przez użytkownika form płatności. W ten sposób unika się konieczności każdorazowego precyzowania zasad regulowania należności na poziomie innych modułów systemu, np. przy wystawianiu dokumentów. Główne okno pod modułu administracyjnego FORMY PŁATNOŚCI udostępnia tabelę oraz trzy klawisze edycyjne: Umożliwia opisanie nowej formy płatności, uruchamia okno dialogowe FORMA PŁATNOŚCI. Poplam f- Umożliwia wprowadzenie zmian dotyczących opisanej wcześniej formy płatności, uruchamia okno dialogowe FORMA PŁATNOŚCI. Usuń. Pozwala usunąć wskazaną w tabeli formę płatności.