MASZYNA TURINGA: STANY I SYMBOLE

Grając w jakąkolwiek grę, zgadzamy się na coś w rodzaju zawieszenia naszej niewiary, bez czego skądinąd niemożliwy^ jest teatr i film. Wchodzimy w inny świat: świat, którego logika składa się całkowicie z reguł gry. ;W tej mierze, w jakiej bierzemy grę „poważnie”, koncentrujemy się na logicznych ścieżkach i problemach, które reguły te definiują, a nie kłopoczemy się przeżyciami, które wy­kraczają poza grę. W grze. w „Monopoly , na przy­kład, gracze kupują i sprzedają nieruchomości, pobie­rają czynsz, poruszając swoimi pionkami. Reguły mc nie mówią o ich głodzie, senności czy zapaści, serco- wej — śmierć nie jest częścią, gry. Liczy się .to, ,ze ku­powanie i sprzedawanie nieruchomości, pobieranie czynszu i przesuwanie pionków czynią z gry logiczną i satysfakcjonującą całość. Dobra gra sama się ogra­nicza.