Okno KATEGORIA

NAZWA Należy tu wprowadzić nazwę opisywanej kategorii. Warto użyć słowa, które jednoznacznie wskazuje na rodzaj klasyfikacji, np. produkcja, eksport, akwizytor PODTYTUŁ Należy wprowadzić tu taki tekst (maksymalnie 50 znaków), który jednoznacznie będzie informował o klasyfikacji, której służy dana kategoria. Tekst ten będzie funkcjonował jako podtytuł dokumentów, które przypisano do danej kategorii. Np. Transakcja akwizytora Jana Wolskiego. TYP KATEGORII Przełącznik, który pozwala ustalić, czy opisywana kategoria będzie dostępna dla wszystkich typów dokumentów czy tylko dla wybranego. Wskazanie tej drugiej możliwości uaktywnia selektor, z którego należy wybrać właściwy typ dokumentu.