Adblock opera instalki

W tym oknie dialogowym znajduje się tabela prezentująca schematy importu stworzone dla dokumentów kasowych i bankowych (nowy schemat można wprowadzić do programu za pomocą modułu SCHEMATY IMPORTU). Z tabeli można odczytać nazwę schematu, typ zaimportowanych dokumentów, sposób, w jaki został przeprowadzony import oraz kategorię dokumentów. Aby wybrać schemat importu, według którego zostanie przeprowadzona dekretacja, należy wskazać go […]