Zakładka TECHNICZNE

FORMAT Z tego selektora możliwy jest wybór odpowiedniego formatu przesłania danych.
Użytkownik może wybrać następujące formaty: Format EDI ++, który został stworzony specjalnie na potrzeby Subiekta dla Windows i jest formatem najbardziej uniwersalnym. Zawiera wiele możliwości – pozwala na przesłanie korekt, dokumentów kasowych, danych kontrahentów, towarów i cenników; jako jedyny z dostępnych w programie formatów umożliwia przesyłanie danych do biura księgowego, akwizytora i do centrali firmy. Jego rozszerzenie to EPP. Plik wymiany Subiekta 4 przeznaczony do wymiany danych pomiędzy Subiektem 4 dla systemu DOS a Subiektem dla Windows. Umożliwia przesyłanie podstawowych danych dokumentów (oprócz korekt, paragonów fiskalnych, dokumentów kasowych), a także uaktualnień cen towarów. Jego rozszerzenie to ES4. Z formatów wymienionych poniżej można będzie skorzystać, gdy w zakładce PODSTAWOWE, przełącznik CEL KOMUNKACJI ustawiono w pozycji INNY CEL. Za pomocą tych formatów można przesyłać dane z kartotek: towarów, kontrahentów oraz informacje o nagłówkach dokumentów.
Format DBF (rozszerzenie to DBF) – służy do przesyłania wymienionych powyżej danych do systemów obsługi baz danych, np. Microsoft Access. Format ASCII (rozszerzenie to TXT) – służy do przesyłania wymienionych powyżej danych w plikach tekstowych, które mogą być użyte w dowolnych programach wykorzystujących pliki tekstowe, np. dowolny edytor tekstów.
Format Excel’a (rozszerzenie to XLS) – służy do przesyłania wymienionych powyżej danych w formie tabel do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Format RTF (rozszerzenie to RTF) – służy do przesyłania wymienionych powyżej danych w formie tabelarycznej do edytorów tekstów, np. Microsoft Word. Format HTML (rozszerzenie to HTM) – służy do przesyłania wymienionych powyżej danych w formacie stron WWW – za jego pomocą użytkownik może m.in. zamieścić na stronie internetowej cennik towarów. MEDIUM Z tego selektora możliwy jest wybór nośnika, za pomocą którego zostanie przesłany plik komunikacji. Użytkownik może wybrać: Dysk, dyskietkę lub inny trwały nośnik – wówczas należy jeszcze w polu POŁOŻENIE wskazać odpowiedni PLIK, na który mają zostać zapisane dane komunikacji. Można to uczynić po naciśnięciu klawisza, wybraniu odpowiedniego miejsca na dysku. Pocztę elektroniczną wówczas w polu POŁOŻENIE należy wpisać ADRES. Można go wybrać z selektora, w którym znajdować się będą adresy, z których ostatnio korzystano lub z listy kontrahentów wywołanej po naciśnięciu klawisza