Okno GRUPA KONTRAHENTÓW

NAZWA Należy wprowadzić tu nazwę opisywanej grupy kontrahentów. Warto posłużyć się słowem wyraźnie wskazującym na cechę, która staje się podstawą przypisania kontrahenta do danej grupy, np. zagraniczni – grupa kontrahentów zagranicznych, hurtownicy – grupa kontrahentów kupujących lub sprzedających towary w ilościach hurtowych, producenci – grupa kontrahentów, którzy są wytwórcami wyrobów i sprzedają je bez pośredników. Nazwy opisanych grup będą dostępne w okienku selektora na poziomie listy kontrahentów, która jest uruchamiana w wielu modułach systemu. Grupy wprowadzone do systemu mają zadanie usprawnić pracę użytkownika. To wyłącznie od niego zależy, jakimi grupami będzie się posługiwać. Dlatego warto problem przemyśleć i zastanowić się nad systemem, wg którego będą grupowani partnerzy handlowi – producenci, dostawcy, odbiorcy, pośrednicy.