ZDEJMOWANIE TOWARÓW ZE STANU MAGAZYNOWEGO

Przełącznik o dwóch pozycjach, dzięki którym można wyraźnie określić, w jaki sposób system powinien wydawać towary. Może być to zgodne z zasadą, że jako pierwsze wydawane są towary z najwcześniejszych dostaw (pierwszy przyjęty, pierwszy wydany, tzw. FIFO) lub z zasadą, że pierwsze wydawane są towary z ostatnich dostaw (ostatni przyjęty, pierwszy wydany, tzw. UFO). Za pomocą pod modułu administracyjnego KASY można określić wiele rodzajów kas przeznaczonych do wystawiania dokumentów KP i KW, np.: kasa główna, kasa pożyczek dla pracowników. Dane kasy będą widoczne w tym oknie wtedy, gdy użytkownik skorzysta z możliwości dodania danych do okna edycyjnego KASA. W pod module tym znajduje się tabela oraz następujące klawisze edycyjne: Dodaj Uruchamia okno dialogowe KASA, które umożliwi dodanie parametrów dotyczących kasy. Uruchamia okno dialogowe KASA, które umożliwi poprawienie parametrów dotyczących kasy.