TYLKO LUDZKI MÓZG

Tylko ludzki mózg łub dusza została wyłączona, pozostawała bowiem po­wiązana z Bogiem. Ale gdy Kartezjusz i Leibniz wy­łączyli Boga z fizycznego wszechświata, zagroziło mu całkowite zniknięcie. Sukcesy fizyki, chemii i biologii sprawiały, że problemy teologii i metafizyki wydawały się mniej interesujące lub mniej ważne. W Newtonow­skim systemie planetarnym Bóg zdawał się potrzebny do utrzymywania jego orbit bez interferencji, lecz sto lat później Laplace pokazał, że takie perturbacje nie mają długotrwałych następstw. Odpowiedział Na­poleonowi, że w astronomii nie potrzebuje Boga jako- hipotezy. Następny krok w tej ewolucji idei uczynił komputer, dostarcza bowiem obecnie metafory ludz­kiego umysłu tak atrakcyjnej, jaką dla planet stano- wił zegar.