Okno FORMA PŁATNOŚCI

NAZWA Wprowadzając nazwę formy płatności warto pamiętać, by była ona czytelna dla wszystkich osób obsługujących program, np. gotówka, przelew. RODZAJ Przełącznik pozwalający zadecydować, czy pieniądze zostaną przekazane do kasy gotówkowej czy na rachunek bankowy. Na tej podstawie tworzone będą automatycznie przez system dokumenty typu KP, BP, KW, BW powiązane z dokumentem handlowym, gdzie ustalono daną formę płatności. BANK Selektor aktywny tylko wtedy, kiedy przełącznik RODZAJ ustawiono w pozycji PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY. Należy wskazać właściwy rachunek bankowy opisany wcześniej w pod module administracyjnym RACHUNKI BANKOWE. TERMIN PŁATNOŚCI Należy podać I iczbę dni, która będzie wyznaczała czas na uregulowanie płatności. PROCENT WPŁACANY OD RAZU Należy wprowadzić wartość procentową należności, która będzie regulowana natychmiast – suma stanowiąca dany procent kwoty do zapłaty zostanie przekazana do kasy gotówkowej. Dla dokumentu handlowego, gdzie użyto takiej formy płatności, zostanie automatycznie stworzony dokument kasowy. DANYCH FORMY PŁATNOŚCI NIE MOŻNA ZMIENIĆ NA DOKUMENCIE Włączenie tego znacznika będzie oznaczało, że podczas wystawiania dokumentu nie będzie możliwe wprowadzenie żadnych modyfikacji dotyczących tej formy płatności.