Zakładka ZAKUP

Zakładka ZAKUP umożliwia wprowadzenie danych pomocnych przy różnych operacjach związanych z dokumentowaniem i planowaniem zakupów. SYMBOL TOWARU U PRODUCENTA LUB DOSTAWCY W pole to można wprowadzić oznaczenie stosowane przez sprzedawcę kupionego towaru. PODSTAWOWY DOSTAWCA Można tu wprowadzić nazwę głównego dostawcy danego towaru – firmę, u której najczęściej zaopatrujemy się w dany artykuł. Najeży posłużyć się listą kontrahentów uruchamianą przez kliknięcie na polu Można także skorzystać z wyszukiwarki InsTYNKT (opis w rozdziale „Typowe mechanizmy”). ŚREDNI CZAS DOSTAWY W tym miejscu może zostać wprowadzona liczba dni, które zazwyczaj mijają od złożenia zamówienia do otrzymania dostawy danego artykułu. STAN MINIMALNY W pole to można wprowadzić liczbę, która będzie wyrażała najmniejszą ilość danego towaru w magazynie, która nie grozi utratą płynności sprzedaży. Z dostępnego obok selektora należy wybrać właściwą jednostkę miary, w której będzie wyrażany stan minimalny danego towaru. TERMIN WAŻNOŚCI: ZAWSZE DO DNIA: Pozycja przełącznika, która pozwala ustalić datę, czyli konkretny dzień, do którego towar zachowuje wszystkie swoje właściwości (jest np. zdatny do spożycia). Można tu skorzystać z dostępnego pod przyciskiem, kalendarza. LICZBA DNI OD OSTATNIEJ DOSTAWY: Pozycja przełącznika, która pozwala ustalić termin ważności jako liczbę dni od ostatniej dostawy. STAWKA VAT PRZY ZAKUPIE TOWARU: TAKA JAK PRZY SPRZEDAŻY Pozycja przełącznika, która określa, że przy dokumentowaniu zakupu towaru ma obowiązywać ta sama stawka podatku VAT, która obowiązuje przy jego sprzedaży. INNA NIŻ PRZY SPRZEDAŻY Pozycja przełącznika, która informuje, że przy dokumentowaniu zakupu danego towaru ma obowiązywać inna stawka niż ta, która obowiązuje przy jego sprzedaży. Właściwą stawkę można wybrać z selektora.