Zakładka GRUPY

Przypisanie towaru do konkretnej grupy może bardzo usprawnić późniejszą pracę.
Grupa towarów lub usług to jednostka klasyfikacyjna obejmująca pewną liczbę tych elementów, które łączy jakaś wspólna cecha. Przykładowo: grupa artykułów spożywczych, grupa produktów Jutrzenki, grupa soków owocowych, grupa usług wykonywanych u klienta. Przypisanie towaru do grupy jest czynnością bardzo prostą. W polu GRUPY TOWARÓW program wyświetla nazwy grup zdefiniowanych na poziomie modułu ADMINISTRACJA. Przypisanie towaru do grupy będzie polegało na przeniesieniu właściwej nazwy grupy z pola lewego do pola prawego. Przenoszenie nazw grup między tymi dwoma polami (w obie strony) umożliwiają specjalne klawisze: przeniesie wskazaną nazwę grupy do pola prawego, iii przeniesie wszystkie nazwy grup do pola prawego, jd usunie wszystkie nazwy grup z pola prawego i przeniesie je do pola lewego. jJ usunie wskazaną nazwę grupy z pola prawego i przeniesie ją do pola lewego. Z poziomu zakładki GRUPY możliwe jest też dodanie nowej grupy – wystarczy wcisnąć klawisz.