Najnowsza wersja wtyczka vlc web plugin

Aby wspólnie przedstawić należności i zobowiązania, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI lub ZOBOWIĄZANIA. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ (w module NALEŻNOŚCI) lub ZOBOWIĄZANIE (w module ZOBOWIĄZANIA), opcję NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność. Przyjrzeć się informacjom zaprezentowanym w oknie dialogowym NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM. Jak usunąć […]