Najnowsza wersja wtyczka vlc web plugin

Aby wspólnie przedstawić należności i zobowiązania, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI lub ZOBOWIĄZANIA. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ (w module NALEŻNOŚCI) lub ZOBOWIĄZANIE (w module ZOBOWIĄZANIA), opcję NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność. Przyjrzeć się informacjom zaprezentowanym w oknie dialogowym NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM.
Jak usunąć wprowadzoną należność?
Aby usunąć wprowadzoną należność, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, z niej opcję USUŃ. Program wyświetli wówczas pytanie, czy użytkownik na pewno chce usunąć wskazaną należność. Jeśli tak ma się stać, należy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Nie można usunąć należności stworzonych automatycznie na podstawie dokumentów wystawionych przez Subiekta dla Windows.