WYNALAZEK I UDOSKONALENIA

Znacznie późniejszy wynalazek maszyny parowej jej udoskonalenia sprawiły, że nowy sposób myślenia stał się tylko bardziej oczywisty. Silniki parowe, które wprawia w ruch ciepło i ciśnienie gazów, były jedny­mi z pierwszych urządzeń technicznych, dla których podstawy stworzyły prawdziwe badania naukowe. W siedemnastym wieku prace fizyków dowiodły istnie­nia ciśnienia atmosferycznego, a pompa próżniowa von Guericke a pokazała, że ciśnienie atmosferyczne bez trudu przewyższa siłę zwierząt. [Autorowi chodzi tu o znany eksperyment z rozrywaniem przez konie dwóch ściśle przylegających półkul, z których uprzed­nio wypompowano powietrze — tłum.] W 1712 roku Thomas Newcomen zbudował pierwszą maszynę pa­rową do osuszania kopalni węgla, ale maszyna ta wy­magała takich ilości paliwa, że można ją było stoso­wać tylko tam, gdzie go nie brakowało — czyli w sa­mych kopalniach.