ZAMIŁOWANIE DO WYNALAZKÓW

Dla kontrastu, młyn z kołem wodnym był często spotykany na średniowiecznym dworze. Siła spadającej wody obracała także piły do cięcia drewna, poruszała młoty do filcowania, a czasami dostarczała kopalniom wentylacji. Gdzie nie było spadającej wody, ludzie zaprzęgali do pracy wiatr. Wiatrak był szcze­gólnie pożyteczny na równinach Anglii, Holandii oraz północnych Niemiec. Opanowanie tych naturalnych sil   wykorzystanie różnorodnych urządzeń mechanicz­nych sprawiło, że technologia późnego średniowiecza i      renesansu była dobrze rozwinięta i odmienna w swym charakterze od technologii ery starożytnej. Jed- ną z głównych różnic było to, że ludzie renesansu sta­le doskonalili i przekonstruowywali swe maszyny, aby były bardziej wydajne. Zamiłowanie do wynalazków technicznych wzrastało szybciej niż w starożytności, gdzie mniej było możliwości udoskonalenia siły łudzi i      zwierząt i gdzie lekceważono nawet szanse dosko­nalszego wykorzystania siły zwierząt.