Okno GRUPA TOWAROW I USŁUG

NAZWA Należy wprowadzić tu nazwę opisywanej grupy. Warto posłużyć się słowem jednoznacznie wskazującym na przeznaczenie grupy, np. spożywcze, okucia, mydła.
KLAWISZ SKRÓTU Selektor ułatwiający przyporządkowanie do opisywanej grupy klawisza funkcyjnego lub kombinacji klawisza [Ctrl] z klawiszem funkcyjnym. Przyporządkowanie grupie klawisza skrótu usprawni późniejszą pracę z programem – wciśnięcie danego klawisza przy np. wystawianiu dokumentu jest metodą szybkiego wydania systemowi polecenia, by wyświetlona została lista elementów przynależnych do tej grupy. Można oczywiście nie przydzielać grupie klawisza skrótu – z selektora należy wybrać zapis brak. Jeden klawisz skrótu może być przypisany tylko do jednej grupy. Grupy wprowadzone do systemu mają zadanie usprawnić pracę użytkownika. To wyłącznie od niego zależy, jakimi grupami będzie się posługiwać. Dlatego przed wprowadzeniem nowych grup do systemu warto problem przemyśleć i zastanowić się nad systemem, wg którego będą grupowane towary i usługi.