Jak wydrukować naklejki?

Aby było możliwe wydrukowanie jakiejkolwiek naklejki, należy najpierw przygotować wzór wydruku – zaprojektować jej postać i zawartość. Jeżeli do systemu wprowadzono projekty naklejek, to na poziomie głównej tabeli w module NAKLEJKI należy: Wybrać wzór wydruku naklejki – zaznaczyć właściwy zapis w tabeli. Z menu NAKLEJKI uruchomić funkcję DRUKUJ lub
wcisnąć kombinację klawiszy [Ctrl+P]. Za pomocą standardowego okna systemu Windows można ustalić liczbę kopii wydruku. Wydanie komendy, by wydruk został przygotowany w więcej niż jednej kopii, np. w trzech kopiach, będzie oznaczało, że na arkuszu zawierającym np. 12 naklejek jedna naklejka dla jednego elementu (np. konkretnego towaru lub konkretnej firmy) zostanie wydrukowana trzy razy – arkusz będzie więc zawierał po trzy identyczne naklejki dla czterech elementów (3×4 = 12). O kolejności wydruku różnych naklejek decyduje się za pomocą znacznika SORTUJ (ang. COLLATE). Może to być kolejność według kompletów – naklejka pierwszego rodzaju, naklejka drugiego rodzaju, naklejka trzeciego rodzaju…, a potem ponownie: naklejka pierwszego rodzaju, naklejka drugiego rodzaju, naklejka trzeciego rodzaju… itd. aż do wydrukowania podanej liczby kopii naklejek każdego rodzaju. Może być to też kolejność według rodzajów: najpierw zostaną wydrukowane wszystkie kopie naklejek pierwszego rodzaju, potem drugiego, trzeciego itd. Oczywiście wydruk zostanie sporządzony tylko dla tych elementów (towarów lub usług), które przypisano w czasie projektowania naklejki do danego wzorca wydruku.