PIERWSZY ZEGAR PUBLICZNY

Pierwszy zegar publiczny wybijający godziny udo­stępniono w Mediolanie około 1335 roku. Zbudowany w połowie tego wieku skomplikowany zegar w Stras­burgu miał kalendarz oraz figury trzech poruszających się królów i piejącego koguta. Wiele innych miast na­śladowało Strasburg. Wygoda tylko częściowo tłuma­czy urok mechanizmu zegarowego dla miast europej­skich. Pierwsze zegary potrafiły się spóźniać nieraz i pół godziny dziennie, często musiały być ręcznie ustawiane wedle zegara słonecznego; często zdarzały się awarie. Wysiłek pierwszych zegarmistrzów zdawał się skupiać w równej mierze na zdobieniu mechani­zmów, jak i na doskonaleniu ich precyzji, gdyż roz­powszechnione były automaty człeko- i zwierzokształt- ne, a także przyrządy astronomiczne.